نکات چیدمان اتاق خواب

چیدمان اتاق خواب

باریک و دراز با یک پنجره

در صورت امکان، تخت خواب را روبه روی پنجره قرار دهید تا چشم انداز زیبایی داشته باشد. میز آرایش، مبل و آینه را درست در مقابل در ورودی قرار دهید. دو جفت نیمکت مبلی در پای تخت قرار دهید.

اتاق مربعی، دو دیوار آزاد

تخت را درست در مرکز اتاق قرار دهید. پاتختی ها را دو طرف آن بگذارید و روی آنها آباژور قرار دهید. سعی کنید وسایل اضافه را داخل کمد دیواری جمع کنید. یا از دیوارهای اتاق با کمک تاقچه برای قرار دادن وسایل تزئینی استفاده کنید. در یک سمت تخت یا روبه روی آن نیز می توانید میز آرایش و آینه را بگذارید.

اندازه تخت‌خواب

باید تخت را به اندازه اتاق انتخاب کنید. در اتاق های کوچک، ترجیحا از تاج تخت های کوتاه استفاده کنید. تاج های بزرگ و شکل و شمایل‌دار باعث کوچک تر دیده شدن اتاق می شود. اندازه تاج تخت به سقف اتاق نیز بستگی مستقیم دارد. اگر اتاق بزرگ و سقف آن بلند است، تاج تخت بزرگی هم خریداری کنید.

راه رفت و آمد

باید از هر طرف تخت به اندازه 60 سانتی متر فضای خالی بگذارید تا بتوان راحت رفت و آمد کرد. هرگز تختخواب را در فاصله 90 سانتی متری از در قرار ندهید زیرا مانع از رفت و آمد راحت می شود.

حس راحتی

نیمکتی در پای تخت یا صندلی راحتی در گوشه ای از اتاق قرار دهید تا فضایی برای نشستن هم وجود داشته باشد. از آباژورها می توانید برای نوردهی صندلی و نیمکت نیز استفاده کنید. توجه داشته باشید در کنار صندلی یک میز کوچک هم قرار دهید.

اتاق خواب نوجوان

اصول خرید مبلمان

در نظر گرفتن اندازه

در اتاق خواب های کوچک، از مبل، میز و صندلی های کمتری باید استفاده کنید تا اتاق بزرگ تر دیده شود.

پنجره اتاق

اینکه تخت خواب را در محلی غیرمعمول قرار دهید هراس نداشته باشید. به طور مثال، اصولا تخت را زیر پنجره نمی گذارند و روبه روی آن قرار می دهند اما در مواقعی لازم است این قانون را در هم بشکنید. این کار باعث می شود تا اتاق بزرگ تر دیده شود.

توسط |2020-11-16T04:41:15+00:00ژوئن 29th, 2019|چیدمان اتاق خواب|